Atelierul internaţional „Primii paşi în politica verde”

Atelierul internaţional: „Primii paşi în politica verde”

28 - 29 martie 2013

mun. Chişinău                                                                   Hotelul „ Vila Verde”

În zilele de 28 și 29 martie ale anului 2013, a fost organizat Atelierul Internaţional „Primii paşi în politica verde”. Acest eveniment a fost posibil datorită susţinerii și implicării colegului nostru din Marea Britanie - Chris Levick, managerul Smaller Parties Project, din cadrul organizației ”Westminster Fondation for Democracy”. Ca invitați speciali i-am avut alături de noi pe Nick Dowson și Ricky  Knight membrii Partidului Verde din Anglia și Țara Galilor (Green Party of England and Wales), de asemenea a fost prezent și Preşedintele Executiv al Partidului Verde din România și Deputat în Parlamentul României - Ovidiu Iane.

Din partea Republicii Moldova au participat liderii organizaţiilor de tineret din municipiul Chişinău şi raioanele republicii.

În prima zi a atelierului, participanții au făcut cunoștință cu activitatea tinerilor verzi din Marea Britanie și România. Au fost abordate subiecte legate de modul de organizare și de petrecere a activităților, dăruința și curajul tinerilor verzi în implimentarea proiectelor în țările de referință. De asemenea d-ul Ovidiu Iane și d-ul Ricky Knight, au făcut o prezentare a acelor problemele cu care se confruntă organizațiile de tineret din țările lor de origine, și unele metode prin care aceste probleme pot fi soluționate, pentru ca activiștii din cadrul Ligii Tinerilor Verzi din Republica Moldova să poată prelua bunele practici ale partenerilor.

alt

 

Într-un dialog deschis și constructiv cu invitații atelierului, tinerii verzi din Republica Moldova, s-au ales cu mai multe sfaturi concrete și idei pe care rămâne să le analizeze mai profund în cadrul Consiliului Ligii Tinerilor Verzi, și să tragă anumite concluzii cât la nivel personal, acât și la nivel de grupuri locale, regionale și naționale.

alt

Atât timp cât o bună parte a societății din Republicii Moldova nu este încă gata pentru schimbările propuse de către Partidul Verde Ecologist, au fost discutate și problemele cu care se confruntă tinerii activiști din mun. Chișinău și teritoriu, în ceea ce privește implemenarea unor inițiative la nivel local. Participanții la atelier au căzut de acord privind necesitatea consolidării echipelor de tineret din teritoriu și mun. Chișinău, și conlucrarea acestora în implementarea diferitor acțiuni. La momentul actual consolidarea echipelor poate avea loc doar prin sensibilizarea opiniei publice a comunităților locale privind problemele ecologice ce le afectează sau în viitorul apropiat pot afecta viața de zi cu zi. De asemenea, Liga Tinerilor Verzi la nivel local și național trebuie să stabilească legături cât mai strânse cu sectorul ONG din Republica Moldova, privind subiecte precum: mediul înconjurător, situația ecologică din localități și la scara națională, modul de viață sănătos, anti-drog, anti-alcoolism, anti-fumat, egalitatea de șanse pentru oamenii cu disabilități și altele. Un rol important de asemenea îl are informarea societății, în mod special a tinerilor din Republica Moldova, privind scopul și idealurile Partidului Ecologist Verde, și acele acțiuni pe care și le propune să realizeze în viitorul apropiat.

alt

De asemenea în cadrul atelierului s-a constatat că punctul cel mai vulnerabil în ceea ce privește activitatea Ligii Tinerilo Verzi din Republica Moldova, rămâne a fi lipsa de susținere și implicare din partea comunităţilor locale, care în continuare rămâne destul de indiferență față de problemele ecologice. Această problemă se propune a fi soluționată prin intermediul activismului civic al tinerilor verzi, ce vor propune inițiativei clare și proiecte concrete în soluționarea probelemelor locale.

alt

În a doua zi a atelierului a fost făcută o recapitulare privind temele discutate în ziua precedentă, după care a fost organizat un joc-simulare, care a avut drept scop de a înviora și pentru a ridica dispoziția participanților.

alt

Subiectul de bază în discuțiile din ziua a doua, a fost lista de activități și inițiative pe care Liga Tinerilor Verzi din Republica Moldova planifică să le implementeze în următoarea lună, 6 luni și un an de zile.  De asemenea s-a abordat subiectul privind: ”Ce este un obiectiv și cum trebuie corect de implimentat obiectivele?”. Tinerii au participat activ la aceste discuții, și ca rezultat au fost stabilite obiectivele prioritare, evenimentele planificate și termeni de îndeplinire a activităților propuse.

alt

 


Atelierul a fost unul util, și a oferit tinerilor participanți multe informații ce vor fi folosite în ulterioara activitate a Ligii Tinerilor Verzi din Republica Moldova, iar experiența acumulată pe parcursul acestui atelier va servi un bun fundament pentru viitoarele proiecte și inițiative. Evenimentul în sine, a lăsat o impresie foarte pozitivă atât petru participanții din Republica Moldova, cât pentru partenerii din România și Marea Britanie.
 

alt