Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova la Congresului Partidului Verde European din 11-13.11.2011 de la Paris

 

Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova la Congresului Partidului  Verde European din 11-13.11.2011 de la Paris

Delegaţia Partidului Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova împreună cu Verzii din toată Europa, în cadrul Congresului Partidului  Verde European (11-13.11.2011), au adoptat Declarația de la Paris, o propunere cu 12 puncte politice care să permită ieșirea din actuala criză financiară, socială şi economică ce afectează Europa, şi o foaie de parcurs pentru refondarea proiectului european: Verzii Europeni sunt convinşi că proiectul european are nevoie de direcţie şi scop pentru a găsi un nou sentiment european.

“Aceste crize erodează coeziunea socială şi duc la dezintegrarea politică a continentului, conducând în ne-relevanţă secolul 21. Orice scenariu care duce la destrămarea zonei euro, ar fi primul pas al dezintegrării politice a Europei, este inacceptabil pentru noi. În schimb însă, orice îmbunătăţire a integrarii politice a zonei euro nu poate conduce la cristalizarea unei Europe cu două viteze “, a declarat Philippe Lamberts, membru al Parlamentului European şi co-președinte al Partidului Verde European.

“Lupta pentru democraţia europeană nu s-a terminat .Înstrăinarea opiniei publice faţă de UE este în creştere din cauza incapacităţii celor 27 de state membre de a produce soluţii comune, durabile şi progresive, la crizele multiple care au impact asupra cetăţenilor “, a declarat Monica Frassoni, co-președinte al Partidului Verde European. “Mecanismul existent de guvernare este total inadecvat. Dar slăbirea crescândă a instituţiilor comune în favoarea unui Directorat de modă veche condus de “Merkozy” nu va face nimic pentru a îmbunătăţi situaţia “.

 

 

 

 

Propunerea Verzilor implică:

• Asigurarea sustenabilității poverii datoriei Greciei

• Crearea unui Fond European de Stabilitate Financiară (EFSF) (şi viitoare ESM) an effective backstop

• Recapitalizarea băncilor Europene

• Reechilibrarea numai printr-o abordare de austeritate

• O re-reglementare mai fermă a sectorului financiar european

• Elaborarea unei strategii cuprinzătoare de taxe europeană, inclusiv prin combaterea activă a fraudei fiscale şi pentru limitarea evaziunii fiscale,

• Crearea unui Fond Monetar European

• Asigurarea unui cadru macro-economic de supraveghere operaţional şi mai echilibrat

• Transformarea bugetului UE într-un instrument de politică economică, ceea ce va crea o Trezorerie europeană puternică şi relevantă.

• Lansarea unui nou Acord Verde pentru Europa, inclusiv:

o Punerea obiectivelor/țintelor UE 2020 pe picior de egalitate cu obiectivele de stabilitate şi creştere economică, şi cu cele financiare;

o Stabilirea mai eficientă a preţurilor emisiilor de CO2 printr-o mişcare de reducere a emisiilor de GES cu 30% până în 2020;

o Impunerea testelor de stres de carbon instituţiilor financiare, introducerea în legislaţie a riscurilor climatice ca fiind risc sistemic, promovarea indicilor verzi ca indexi de bază la care se pot referi fondurile, dezvoltarea sistemului bancar verde, cu stimulente fiscale, acolo unde este cazul;

o Acordarea BEI a dreptului să emită „Obligațiuni verzi”, în scopul de a încuraja investiţiile ecologice; Mandatarea fondurilor publice de pensii şi stimularea fondurile de pensii private să aloce o parte a portofoliului lor in investiţii şi companii verzi.

o Punerea în aplicare a tranziţiei la energiile regenerabile, şi renunțarea graduală la combustibili fosili și cei nucleari

• Luarea unor Co- decizii cheie in privința orientărilor de politică economică

• O convenţie pentru o nouă Europă

11-13.11.2011, Paris