Platforma electorală PVE 2021

 • PDF

VERDE PENTRU SĂNĂTATE ȘI VIITOR

 

 

OFERTA ELECTORALĂ

 

a Partidului Verde Ecologist din Moldova

pentru Alegerile Parlamentare Anticipate din 11.07.2021

 

OFERTA ELECTORALĂ

a Partidului Verde Ecologist pentru Alegerile Parlamentare din 11.07.2021

Moldova e la intersecție de drumuri! E timpul pentru o reînnoire democratică a țării și o reorientare politică, economică, socială și ecologică fundamentală. Dacă vom susține populismul, oligarhia și corupția, atunci vom rata orice șansă de dezvoltare și vom rămâne la periferia lumii civilizate. 

VERDE PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ ȘI CERCETARE SĂNĂTOASĂ

 • Educația – piatra de temelie a viitoarei societăți.

  • Mărirea bugetului pentru educați cu 50 % către anul 2025

  • Nici un copil ne școlarizat către anul 2023

 • Știința și cercetarea – baza dezvoltării economice a statului.

 • Dezvoltarea capacităților de cercetare a Academiei de științe

 • Racordarea curriculumului școlar la cerințele viitorului.

 • Asigurarea tuturor școlilor cu dispozitive electronice contemporane de predare.

 • Crearea centrelor de perfecționare în parteneriat public-privat către anul 2023.

 • Schimbarea legislației și impunerea angajatorilor să organizeze perfecționarea continuă a angajaților.

 • Dublarea salariilor profesorilor către anul 2024

 • Asigurarea profesorilor cu condiții avantajoase de procurare a spațiului locativ către anul 2024

 • Sporirea indemnizației pentru tinerii profesorii de la țară până la 250.000 lei către anul 2024

 • Școli eficiente pentru necesitățile viitorului.

 • Asigurarea perfecționării continue a tuturor cetățenilor.

 • Profesorul – făuritorul destinului națiunii

 • Educație ecologică obligatorie.

 

VERDE PENTRU MEDIU SĂNĂTOS

 

 • Instituirea Ministerului Protecției Mediului, Resurselor Naturale și Combaterii Schimbărilor Climatice ca autoritate centrală de elaborare și implementare a politicilor la nivel național

 • Crearea și instituționalizare structurilor de control în domeniul protecției mediului.

 • Racordarea Legislației Naționale la cerințele Uniunii Europene în domeniul protecției mediului.

  • Aplicarea strictă a convenției de la Arhus

  • Implementarea cerințelor stipulate în Pactul Verde European

 • Corelarea tuturor politicilor sectoriale cu cele de mediu.

 • Introducerea educației ecologice la toate nivelurile de învățământ.

 • Introducerea în curriculumul educațional primar și secundar a obiectului obțional ”Educație ecologică” începând cu anul 2022.

 • Introducerea în curriculumul ciclului primar de educație a obiectului obligatoriu ”Educație ecologică” începând cu anul 2023.

 • Introducerea în curriculumul ciclului gimnazial de educație a obiectului obligatoriu ”Educație ecologică” începând cu anul 2027.

 • Crearea unui sistem național de management durabil al deșeurilor și substanțelor nocive.

 • Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management eficient al apelor.

 • Extinderea suprafețelor de păduri, combaterea despăduririlor și tăierilor ilicite de masă lemnoasă.

 • Conservarea biodiversității şi utilizarea durabilă a componentelor sale.

 

VERDE PENTRU JUSTIȚIE SĂNĂTOASĂ

 

 • Reforma administrației publice prin regionalizare și eficientizarea serviciilor publice.

  • Lichidarea raioanelor către anul 2023

  • Constituirea a trei regiuni administrative către anul 2023

  • Comasarea primăriilor (10-15.000 locuitori) către anul 2023

 • Depolitizarea, Digitalizarea și Asigurarea Transparenței Administrației Publice.

 • Depolitizarea tuturor structurilor Administrației Centrale și Locale către anul 2022

 • Digitalizarea Serviciilor publice către anul 2025

 • Asigurarea transparenței tuturor domeniilor din Administrația Publică centrală și locală către anul 2024

 • Implementarea prevederilor Convenției de la Istanbul către anul 2025

 • Crearea oportunităților de implicare a femeilor în politică și administrare statală către anul 2025

 • Confiscarea averii dobândite ilicit de către persoanele implicate în acte de corupție sau care nu pot să-și demonstreze sursele averii sale.

 • Anularea imunității parlamentarilor, procurorilor și judecătorilor

 • Introducerea mecanismului de stimulare financiară a avertizorilor de integritate și persoanelor ce denunță ilegalități prin acordarea a 25% din amendă avertizorilor

 • Reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în organele de conducere ale Statului.

 • Intensificarea luptei cu corupția, acordarea autonomiei și depolitizarea organelor de combatere a corupției.

 • Schimbarea Codului Electoral și a Legislației cu privire la Partidele Politice.

 • Stabilirea pragului electoral de 1 % pentru toți concurenții electorali.

 • Introducerea votului alternativ, inclusiv a votului electronic.

 • Radierea Partidelor politice din Registrul de Stat în caz că nu participă la două scrutine consecutive.

 

VERDE PENTRU ECONOMIE

 

 • Economia verde- economia viitorului prosper.

 • Mai multe investiții , mai multe oportunități

 • Susținerea IMM - baza prosperității națiunii

 • Dezvoltarea rețelelor de comunicare moderne inclusiv și fluviale și a transportului ecologic.

 • Promovarea turismului intern– metodă de dezvoltare economică.

 • Tehnologizarea economiei, inclusiv a agriculturii – necesitate vitală

 • Dezvoltarea sectorului energetic bazat pe surse regenerabile de energie

 • Interesele economice ale Republicii Moldova - misiune primordială inclusiv și a Ambasadelor noastre.

 

VERDE PENTRU PROTECȚIE SOCIALĂ, SĂNĂTATE, MUNCĂ ȘI FAMILIE

 

 • Servicii sociale și medicale de calitate pentru toți.

 • Protecție socială calitativă acasă și peste hotare.

 • Medicamente accesibile pentru toți.

 • Introducerea venitului minim garantat și impozitarea diferențiată

 • Pensii și alocații decente!

 • Nu violenței !

 • Egalitate în toate, indiferent de etnie, gen, statut, dizabilitate, orientare religioasă sau sexuală!

 • Locuri de muncă pentru toți!

 

VERDE PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ, SECURITATE ȘI APĂRARE

 

 • Interesele țării mai presus ca orice alte interese.

 • Acasă, sau peste hotare, fiecare cetățean contează.

 • Aderarea la Uniunea Europeană, deziderat național

 • România, Ucraina, UE și SUA, parteneri strategici de dezvoltare.

 • Ieșirea din CSI, necesitate pentru accelerarea dezvoltării naționale.

 • Menținerea relațiilor bilaterale cu Federația Rusă pe principiul egalității și stimei reciproce.

 • Soluționarea conflictului Transnistrean prin metode pașnice

  • Organizarea referendumului național pe problema Transnistreană către 2023

 • Reformarea și modernizarea sectorului de securitate și apărare,

 • Abolirea serviciului militar obligatoriu către anul 2023.

 • Intensificarea cooperării cu NATO, metodă eficientă de sporire a profesionalismului structurilor de apărare.

 • Retragerea completă de pe teritoriul Republicii Moldova a contingentului militar și a munițiilor Federației Ruse.

 • Sporirea contribuției Republicii Moldova la asigurarea păcii la nivel regional și global, metodă de transformare în furnizor de securitate către anul 2023.

 • Alocarea pentru apărare a 1% din PIB începând cu anul 2023 ceia ce va permite dotarea, salarizarea și protecția socială a angajaților și membrilor familiilor structurilor de apărare.

 

You are here Platforma Electorala